Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 15.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (206/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (205/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (205/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „3 –go Maja Woonerfem / przebudowa ulicy 3 –go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (204/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (204/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (203/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (203/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (202/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (202/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.11.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (201/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2019 Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 5 zadań Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.11.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (201/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 07.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (200/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.11.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (199/dec/2019) Szczegóły