Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2019 Wniosek w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Włocławek o pozwoleniu na budowę Nr 363/18 oraz zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na budowę (169/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (168/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (167/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (166/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (165/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (170/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (164/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.09.2019 Kontynuacja budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (169/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2019 Zgłoszenie zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego eksploatację instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (39/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.09.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – III postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (163/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (162/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (38/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (37/zglo/2019) Szczegóły