Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (173/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (172/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.10.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (53/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (173/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.10.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (5/proj/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.10.2019 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGO Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (52/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (51/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2019 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (50/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2019 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (49/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2019 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (48/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2019 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (47/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2019 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (46/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2019 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (45/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.09.2019 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (44/zglo/2019) Szczegóły