Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.09.2019 Zgłoszenie zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego eksploatację instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (39/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.09.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – III postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (163/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (162/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (38/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (37/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.09.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (168/dec/2019) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 13.09.2019 GMK22 – Wniosek o zwrotu wywłaszczonej nieruchomości Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (167/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (166/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (165/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.09.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (164/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.09.2019 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej – III postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (36/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.09.2019 Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 we Włocławku Szczegóły