Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.09.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (156/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 03.09.2019 Przebudowa i budowa ciągów komunikacyjnych wraz z budową stanowisk postojowych przy ulicy Płockiej oraz ulicy Ptasiej z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (35/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.09.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (34/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (155/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (160/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (154/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (159/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.08.2019 Raport o oddziaływaniu na środowisko (1/rap/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (153/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (158/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (152/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (157/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.08.2019 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (156/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (155/dec/2019) Szczegóły