Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (136/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (135/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (134/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (24/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (23/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (133/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (134/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (133/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (132/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (132/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2019 Przebudowa dróg gminnych – z podziałem na 3 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2019 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla PSZOK we Włocławku przy ul.Komunalnej 4 (130/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (131/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 27/10 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Rózinowskiej we Włocławku. Szczegóły