Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 30.09.2021 Postanowienie o zawieszeniu postępowania (7/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (166/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (148/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.09.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (147/dec/2021) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01Rejestracja nowego pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01a Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01b Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01c Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia: 1. wywozu pojazdu za granicę 2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP 3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01d Profesjonalna rejestracja pojazdów Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-01e Wyrejestrowanie pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02 Zawiadomienie o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w RP Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02a Wpisywanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT,) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02b Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu oraz nalepki kontrolnej na wniosek właściciela pojazdu Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02c Tablice rejestracyjne: utrata, zniszczenie, dodatkowa na bagażnik. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 21.09.2021 KM-02d Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na wpisanie terminu badania technicznego, jeżeli właściciel pojazdu wyraził wolę wymiany. Szczegóły