Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (66/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (9/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew (65/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (78/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.06.2021 Wniosek o wydanie zmiany decyzji w zakresie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (77/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2021 Postanowienie opinia w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego (4/post/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (64/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2021 Wniosek o wydanie opinii/postanowienia w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego (76/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 16.06.2021 Wniosek (75/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2021 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (74/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2021 Wniosek (73/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.06.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (63/dec/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.06.2021 Podinspektor ds. oddawania w trwały zarząd nieruchomości Miasta i ustalania opłat adiacenckich w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.06.2021 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2021 Decyzja (62/dec/2021) Szczegóły