Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 03.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (125/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (126/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (20/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (12/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (124/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (125/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (123/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (122/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (121/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (124/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (123/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (122/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (121/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (120/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (120/wnio/2019) Szczegóły