Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (134/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (133/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (132/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (132/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (131/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2019 Przebudowa dróg gminnych – z podziałem na 3 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.07.2019 Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów dla PSZOK we Włocławku przy ul.Komunalnej 4 (130/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.07.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (131/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 na terenie działki nr 27/10 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Rózinowskiej we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2019 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (22/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2019 Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (21/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (130/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.07.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (13/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.07.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (129/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.07.2019 Dostawa wyposażenia budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku w ramach zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku jednorodzinnego przy ul. Łubnej 17 we Włocławku z prze-znaczeniem pod funkcje placówki opiekuńczo-wychowawczej” Szczegóły