Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 07.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (148/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (143/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (147/dec/2019) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.08.2019 Kierownik sekcji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.08.2019 Dostawa wyposażenia do żłobka integracyjnego w ramach zadania pn. „Budowa żłobka integracyjnego na osiedlu Południe wraz z wyposażeniem” – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (30/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (29/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (142/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.08.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (141/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (28/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.08.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (27/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 01.08.2019 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (140/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (139/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.07.2019 Zgłoszenie zmiany w zakresie oznaczenia prowadzącego eksploatację instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (26/zglo/2019) Szczegóły