Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (61/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (66/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (60/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (59/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (65/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 27.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (58/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (64/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (57/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (3/proj/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/proj/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (2/prog/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (63/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (56/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (62/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (55/wnio/2019) Szczegóły