Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (16/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.06.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (15/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (107/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (106/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2019 Wniosek (105/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (107/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (106/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.06.2019 Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (11/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (10/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (104/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (105/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (104/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2019 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (103/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.05.2019 Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.05.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (14/zglo/2019) Szczegóły