Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (117/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.06.2019 Decyzja – zmiana zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (116/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2019 Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw w ramach zadania: Budowa bibliotecznego placu zabaw przy ulicy Kościelnej 2 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (115/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (114/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (113/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (112/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (111/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (110/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (109/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2019 Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (18/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.06.2019 Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (115/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (108/wnio/2019) Szczegóły