Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (86/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.04.2019 Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Nr 11 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (85/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (84/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (83/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (82/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.04.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (84/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (81/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (80/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (83/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (82/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.04.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (7/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (81/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (80/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.04.2019 Dostawa wyposażenia (sprzęt komputerowy i biurowy) do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych oraz Centrum Kształcenia Praktycznego z podziałem na 3 zadania Szczegóły