Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (114/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (113/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (112/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (111/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.06.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (19/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (110/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2019 Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (109/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.06.2019 Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (18/zglo/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.06.2019 Budowa siłowni zewnętrznej na Michelinie – II postępowanie Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (115/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.06.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (108/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.06.2019 Termomodernizacja budynków oświaty na terenie miasta Włocławek – etap V – z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Decyzja (114/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (113/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.06.2019 Decyzja (112/dec/2019) Szczegóły