Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew (74/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew (73/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (71/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew (72/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew (71/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (70/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (69/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (68/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew (70/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (67/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew (69/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (66/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (10/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Decyzja (68/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (4/post/2019) Szczegóły