Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (113/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (112/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (111/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 12.08.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (124/wnio/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.08.2021 Podinspektor ds. materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (123/wnio/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2021 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie na wytwarzanie odpadów (110/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.08.2021 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (13/zglo/2021) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.08.2021 Starszy Poborca w Wydziale Windykacji i Egzekucji 1/4 etatu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.08.2021 Podinspektor ds. rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 09.08.2021 Podinspektor w Wydziale Urbanistyki i Architektury, Referat Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (109/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2021 Decyzja na usunięcie drzew (108/dec/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2021 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (12/zglo/2021) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 06.08.2021 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (107/dec/2021) Szczegóły