Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (5/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2019 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/proj/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 29.01.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (1/prog/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 28.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (13/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (4/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.01.2019 Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (12/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (3/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (2/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (1/wnio/2019) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 18.01.2019 RM11 – Zaświadczenie o posiadaniu wpisu w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 18.01.2019 Zarządzenie Nr 12/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.01.2019 Decyzja o umorzeniu postępowania (11/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (10/dec/2019) Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja użytkowania systemu zarządzania E.FSP.440.5.2019 Szczegóły