Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 14.01.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (2/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Decyzja (9/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Decyzja w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (8/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew (197/dec/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 11.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (219/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew (7/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (218/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew (6/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (217/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 10.01.2019 Decyzja –pozwolenia na emisję lotnych związków organicznych (LZO) powietrza (5/dec/2019) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 09.01.2019 GKM20 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 09.01.2019 Wniosek o wydanie decyzji w zakresie zmiany pozwolenia na wytwarzanie odpadów (216/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2019 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (4/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2019 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (215/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 08.01.2019 Zgłoszenie zakończenia eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (1/zglo/2019) Szczegóły