Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 20.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (53/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2019 Wniosek (52/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.03.2019 Remont ogrodzenia i budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 19.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (51/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (50/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (59/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (58/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (49/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (57/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (48/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew (56/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (47/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (55/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 14.03.2019 Wniosek o ustalenie zakresu raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (46/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 13.03.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (54/dec/2019) Szczegóły