Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2019 Decyzja na usunięcie drzew (69/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.04.2019 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (66/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne (10/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Decyzja (68/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (4/post/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Wniosek o zmianę zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych (65/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 03.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (64/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (63/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.04.2019 Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (9/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 02.04.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (62/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2019 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (8/zglo/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.04.2019 Zgłoszenie eksploatacji instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (7/zglo/2019) Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2019 MZON07- Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2019 MZON06-Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 01.04.2019 MZON05-Wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień Szczegóły