Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (25/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 26.02.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (24/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (24/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 25.02.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (23/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Decyzja (22/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (23/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (22/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (21/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (20/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 22.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (19/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.02.2019 Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.02.2019 Budowa parkingów na terenie miasta (Żurawia, Barska) z podziałem na 2 zadania Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 20.02.2019 Raport o oddziaływaniu na środowisko (3/rap/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji (18/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 15.02.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (21/dec/2019) Szczegóły