Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 06.02.2019 Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji (220/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (18/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (12/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 05.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (11/wnio/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.02.2019 Przebudowa boiska na Michelinie przy ul. Sarniej Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 04.02.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (10/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (17/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 01.02.2019 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (9/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (8/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.01.2019 Decyzja – pozwolenie na wprowadzanie pyłów do powietrza (16/dec/2019) Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.01.2019 Budowa linowego placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawiślu Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (15/dec/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Wniosek (7/wnio/2019) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.01.2019 Wniosek o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (6/wnio/2019) Szczegóły