Gminne Jednostki Organizacyjne 2016 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.12.2016 Tomasz Smoliński – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 19.12.2016 Adam Turek – Zakład Aktywności Zawodowej – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Violetta Sartanowicz – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. – p.o. Prezesa Zarządu Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Wioletta Pawłowska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku – p.o. Dyrektor Szczegóły
Artykuł 15.09.2016 Barbara Kuklak – Przedszkole Publiczne nr 16 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 14.09.2016 Magdalena Lewandowska – Szkoła Podstawowa Nr 2 – p.o. Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Beata Szczerkowska – Przedszkole Publiczne nr 13 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Waldemar Konopczyński – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg – Kierownik Wydziału Usług Komunalnych i Dróg Szczegóły
Artykuł 19.08.2016 Joanna Krajewska – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg – Główny specjalista ds. administrowania pasem drogowym Szczegóły
Artykuł 15.07.2016 Woletta Wojciechowska – Szkoła Podstawowa nr 20 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 28.06.2016 Iwona Jarmużek – Przedszkole Publiczne Nr 4 – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Honorata Maj – Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 23.05.2016 Nina Szymańska – Miejski Zespół Żłobków – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Jan Basierski – Administracja Zasobów Komunalnych we Włocławku – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 12.05.2016 Elżbieta Rejmanowska – MOPR – Sekcja Administracji – Inspektor Szczegóły