Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 18.03.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Piotra Orlikowskiego, decyzją Nr 56/21 z dnia 18.03.2021r., został zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone zostało pozwolenie na „rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku tj. rozbudowa instalacji produkcji kwasu azotowego o nową linię produkcyjną oraz instalacji produkcji saletry amonowej i instalacji produkcji saletrzaku o nowy węzeł neutralizacji azotanu amonu i siarczanu amonu oraz nowy węzeł granulacji wraz z infrastrukturą magazynową i techniczną”, na terenie działek nr 69, 70/10, 70/11, 71/2, 79/3, 87/1, 88, 89, 44, 21/2, 24, 71/1, 72, 73/2, 78, 79/1, 95/1, 95/2, 95/3, 90, 91/1, 91/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Włocławek,o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z budynkiem socjalnym i infrastrukturą (w tym zbiornikiem i pompownią wody ppoż), na terenie działek nr 9/4, 10/4, 11/3, 12/3, 13/3 obręb Włocławek KM 98 przy ul. Spokojnej 21/23 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Miasto Włocławek, decyzją Nr 420/2020 z dnia 29.12.2020 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z budynkiem socjalnym i infrastrukturą (w tym zbiornikiem i pompownią wody ppoż), na terenie działek nr 9/4, 10/4, 11/3, 12/3, 13/3 obręb Włocławek KM 98 przy ul. Spokojnej 21/23 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku handlowego (park handlowy „B”) wraz z parkingiem dla samochodów osobowych i infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 13/23, 14/2, 15/2, 16/2 obręb Włocławek KM 56 przy ulicach Kapitulnej i Długiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.11.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Omega Investments Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Bartłomieja Niebudek została wydana w dniu 16.11.2020r. decyzja Nr 375/20 (znak: UA.AB.6740.623.2020) Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Informacja :Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Miasto Włocławek, decyzją Nr 354/2020 z dnia 22.10.2020 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na rozbudowę przystani śródlądowej Szczegóły
Artykuł 26.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na rozbudowę przystani śródlądowej, budowę stałego pola kempingowego wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkiem szatni i sanitariatów, hangarem na łodzie w ramach zadania pod nazwą: „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie zalewu włocławskiego przy ul. Płockiej 187”, na terenie działek nr 1/1, 1/2 obręb Włocławek KM 96 oraz nr 1/4 obręb Włocławek KM 23 przy ul. Płockiej 187 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Informacja :Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Solvay Poland Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Marca Leonard, decyzją Nr 350/20 z dnia 19.10.2020r., został zatwierdzony projekt budowlany Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63 o długości 35,80 m, na terenie dz. nr 42/36 i 42/52 obręb Rybnica KM 2 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 09.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę silosów do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego w budynku produkcyjnym, na terenie działki nr 89/3 obręb Włocławek KM 90 przy ulicy Płockiej 106 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Agril Sp. z o.o. została wydana w dniu 3.09.2020r. decyzja Nr 281/20 (znak: UA.AB.6740.456.2020), zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zbiornika kwasu azotowego z fundamentem, na terenie dz. nr 126/10 obręb Krzywa Góra przy ulicy Krzywa Góra 26A we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zbiornika kwasu azotowego z fundamentem, na terenie dz. nr 126/10 obręb Krzywa Góra przy ulicy Krzywa Góra 26A we Włocławku. Szczegóły