Informacja o decyzjach pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawne

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.10.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej na Zalew Włocławski odcinek od ulicy Płockiej do Przystani na Zalewie Włocławskim Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowanej przez Pana Grzegorza Wróblewskiego, decyzją Nr 191/2021 z dnia 20.07.2021 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na przebudowę urządzeń (zbiorników) magazynujących suspensję polichlorku winylu, na terenie działki nr 29/4 obręb Azoty przy ul. Toruńskiej 330 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na przebudowę urządzeń (zbiorników) magazynujących suspensję polichlorku winylu, na terenie działki nr 29/4 obręb Azoty przy ul. Toruńskiej 330 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Mariusza Ratkowskiego, decyzją Nr 180/2021 z dnia 14.07.2021 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę zbiornika kondensatu T-234 o pojemności 5000 m3 Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zbiornika kondensatu T-234 o pojemności 5000 m3 wraz z podłącze¬niem do istniejącej instalacji, na te-renie działki nr 1 obręb Azoty przy ul. Toruńskiej 390 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę bazy produkcyjnej z mobilną wytwórnią mas bitumicznych, na terenie dz. nr 9/2, 10 i 11 obręb Włocławek KM 97/1 przy ulicy Płockiej 166, 168, 170 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.07.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez D&R Dispersions & Resins Sp. z o.o. reprezentowanej przez Pana Cezarego Olewniczaka, decyzją Nr 173/21 z dnia 08 lipca 2021r., został zatwierdzony projekt budowlany Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Air Products Sp. z o.o., decyzją Nr 168/2021 z dnia 05.07.2021 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę instalacji do produkcji ciekłego dwutlenku węgla o wydajności 9 Mg/h Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę instalacji do produkcji ciekłego dwutlenku węgla o wydajności 9 Mg/h, w tym budynków: kompreso-rowni, socjalno – biurowego, magazynowego, wiaty do załadunku cystern oraz infrastruktury towarzyszącej, na terenie działek nr 127/2, 128/1 obręb Azoty przy ul. Toruńskiej 234 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku produkcyjno-magazynowego z częścią socjalno-biurową, wiaty na odpady, wiaty na rowery, urządzenia oczyszczającego powietrze odlotowe z instalacji przemysłowej wraz z kominem o wysokości do 25 m, zbiornika zapasu wody przeciwpożarowej wraz z pompownią, zaworowni ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym, dwóch parkingów (133 miejsca parkingowe), stacji transformatorowej, agregatu prądotwórczego, dwóch tac rozładunkowych ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, dwóch estakad technologicznych między budynkiem produkcyjnym a magazynem surowców płynnych i laboratorium doboru kolorów, układu komunikacyjnego dróg i chodników, wagi samochodowej przejazdowej, otwartego szczelnego zbiornika wód deszczowych, murów oporowych (cztery sztuki) oraz rozbudowę budynku laboratoryjnego i zmianę sposobu użytkowania magazynu wyrobów gotowych na magazyn surowców płynnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i obiektami technologicznymi, na terenie dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 100 oraz dz. nr 1/7, 1/35, 1/38, 1/40 obręb Włocławek KM 99/2 przy Alei Kazimierza Wielkiego 18 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Anwil S.A. reprezentowaną przez Pana Piotra Orlikowskiego, decyzją Nr 56/21 z dnia 18.03.2021r., został zatwierdzony projekt budowlany zamienny i udzielone zostało pozwolenie na „rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku tj. rozbudowa instalacji produkcji kwasu azotowego o nową linię produkcyjną oraz instalacji produkcji saletry amonowej i instalacji produkcji saletrzaku o nowy węzeł neutralizacji azotanu amonu i siarczanu amonu oraz nowy węzeł granulacji wraz z infrastrukturą magazynową i techniczną”, na terenie działek nr 69, 70/10, 70/11, 71/2, 79/3, 87/1, 88, 89, 44, 21/2, 24, 71/1, 72, 73/2, 78, 79/1, 95/1, 95/2, 95/3, 90, 91/1, 91/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.03.2021 Obwieszczenia Prezydenta Miasta Włocławek,o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z budynkiem socjalnym i infrastrukturą (w tym zbiornikiem i pompownią wody ppoż), na terenie działek nr 9/4, 10/4, 11/3, 12/3, 13/3 obręb Włocławek KM 98 przy ul. Spokojnej 21/23 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Miasto Włocławek, decyzją Nr 420/2020 z dnia 29.12.2020 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z budynkiem socjalnym i infrastrukturą (w tym zbiornikiem i pompownią wody ppoż), na terenie działek nr 9/4, 10/4, 11/3, 12/3, 13/3 obręb Włocławek KM 98 przy ul. Spokojnej 21/23 we Włocławku. Szczegóły