Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 7, dz. nr 82; 87; 88 obręb Włocławek KM 76. Szczegóły
Artykuł 20.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Fredry 8, dz. nr 26 obręb Włocławek KM 74/2. Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 2 dz. nr 138 KM 55 Szczegóły
Artykuł 15.10.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Kolskiej 3 dz. nr 143 KM 55 Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa oraz odmowie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Broniewskiego 26. Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 17-19. Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8/Chemików 15-17. Szczegóły
Artykuł 11.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 57 – 59 dz. nr 58/32 KM 34. Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 95. Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa gat. jarząb pospolity oraz odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa gat. wierzba biała z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Paderewskiego 8. Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Aleja Chopina 38a. Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Przyjemnej 4-4a. Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Solnej 1. Szczegóły
Artykuł 30.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 55. Szczegóły
Artykuł 27.09.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 16A dz. nr 38/29 KM 111/2. Szczegóły