Informacja o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12 dz. nr 116/139 KM 32 i dz. nr 3/235 KM 28 Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28 – 32 dz. nr 13/16 KM 33 Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4 dz. nr 116/137 KM 32 Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8/Chemików 15-17 dz. nr 13/13 KM 33 Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/3B dz. nr 11/33 KM 33 Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 40, dz. nr 13/24 obręb Włocławek KM 33. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 63, dz. nr 55/3 obręb Włocławek KM 31. Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Olszowej 10, dz. nr 147/1 obręb Włocławek KM 51. Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Promiennej 21-23 dz. nr 45/2 KM 30 Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-5. Szczegóły
Artykuł 25.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy al. Chopina 16/26/Traugutta 29. Szczegóły
Artykuł 25.06.2021 Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Łanowej 15. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 10-12. Szczegóły
Artykuł 11.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 7. Szczegóły
Artykuł 07.06.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3-5, dz. nr 116/111 obręb Włocławek KM 32. Szczegóły