Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt P.C.P., na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 4/44 (obręb 0004 Kawka) we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Miasto Włocławek w dniu 14 września 2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 36/2020 na rozbudowę przystani śródlądowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” na terenie działki nr 1/4 obręb Włocławek KM 23 położonej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącego zbiornika podziemnego na stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 39 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 18.08.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciostanowiskowej, bezdotykowej myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 1/12 obręb Włocławek KM 74/1 przy ul. Falbanka we Włocławku Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pt. „ Rozbudowa stacji przygotowania wody zdemineralizowanej wraz z jednostką wody ultraczystej” na terenie Zakładu ANWIL S.A. we Włocławku ( dz. nr 98, 92/2, 92/1, 90, 88, 35, 99, 97, 96, 93, 91/2, 95/3, 79/3, 79/1, 72, 71/2, 100, 117/9, 78 obręb 0008 Azoty). Szczegóły
Artykuł 19.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowej przy Al. Kazimierza Wielkiego 6 ( dz. nr 5/12, 4/7, 4/14, 21/12, 40 obręb Włocławek KM116/2; dz. nr 1/15 obręb Włocławek KM 116/1; dz. nr 3/2, 3/3, 3/4, 2/30, 2/116, 2/86 obręb Włocławek KM 115) Szczegóły
Artykuł 18.06.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów, w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”. Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa budynku mieszalni PCW wraz z infrastrukturą techniczną”. Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zabudowa zbiornika skroplonego azotu – 200 Mg wraz z podłączeniem do instalacji wewnątrzzakładowej” na terenie Zakładu ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222, 87-800 Włocławek (dz. ew. 27/2 obręb 0008 Azoty). Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji pilotowej bocznikowej do testowania katalizatorów uwodornienia na instalacji do produkcji kwasu tereftalowego (PTA) zlokalizowanej we Włocławku ( dz. nr 70/4 obręb 0008 Azoty) należącej do PKN Orlen S.A. w Płocku. Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch zbiorników stokażowych kwasu azotowego o pojemności 1500 m3 każdy, zlokalizowanych na działkach o nr 91/2 i 93 obręb 0008 Azoty na terenie ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa instalacji do suszenia osadów podekarbonizacyjnych” Szczegóły