Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2021 Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.” w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Informacja o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A. w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46. Szczegóły
Artykuł 24.06.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie urządzeń (zbiorników) magazynujących suspensję polichlorku winylu T734/1-2, 4, 5 znajdujących się w budynku Polimeryzacji Polichlorku Winylu w Anwil S.A. ( dz. nr 29/4 obręb Azoty) Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Informacja o wydnaiu decyzji o środwiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz rurociągiem tłocznym w ulicy Płockiej ( od Ronda Ks. Jerzego Popiełuszki do ulicy Granicznej) we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 08.06.2021 Informacja o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 czerwca 2021 r. znak: S.6220.12.2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. Szczegóły
Artykuł 08.06.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Roberta Szczepańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ANYTRAM Robert Szczepański w dniu 7 czerwca 2021 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 26/2021 Szczegóły
Artykuł 04.06.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika kondensatu T-234 o pojemności 5000 m3 wraz z orurowaniem na terenie ANWIL S.A. we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Rozbudowa budynku produkcyjnego CP, budowa wiaty wraz z systemem rozładunku i transportu, budynku magazynowego namiotowego, budowa konstrukcji wsporczej silosów i estakady wewnętrznej, łączącej projektowane silosy z budynkiem produkcyjnym CP-1” Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Informacja o wydaniu decyzji zezwolenia na zbieranie odpadów dla firmy ROM-STAL Roman Nawlicki ul. Kruszyńska 5, 87-800 Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez NOVOL Sp. z o. o. w dniu 22 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 17/2021 na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż nowego pieca komorowego w ramach istniejącej instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych eksploatowanej przez Geberit Produkcja w zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Run – Chłodnia we Włocławku Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Szypryta w dniu 18 marca 2021 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 11/2021 na budowę chłodni składowej, budynku maszynowni chłodniczej oraz 3 szczelnych zbiorników retencyjnych na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37 położonej przy ulicy Wienieckiej 29 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt P.C.P., na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji klejów przemysłowych oraz wodnych dyspersji polimerów i kopolimerów winylowych oraz akrylowych we Włocławku, przy ul. Zalesie na działce nr ew. 4/35”. Szczegóły