Informacja o postępowaniach w sprawach ochrony środowiska

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.04.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez NOVOL Sp. z o. o. w dniu 22 kwietnia 2021 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 17/2021 na budowę budynku produkcyjno – magazynowego z częścią socjalno – biurową Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Montaż nowego pieca komorowego w ramach istniejącej instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych eksploatowanej przez Geberit Produkcja w zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 19.03.2021 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Run – Chłodnia we Włocławku Sp. z o. o. reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Szypryta w dniu 18 marca 2021 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 11/2021 na budowę chłodni składowej, budynku maszynowni chłodniczej oraz 3 szczelnych zbiorników retencyjnych na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37 położonej przy ulicy Wienieckiej 29 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt P.C.P., na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji klejów przemysłowych oraz wodnych dyspersji polimerów i kopolimerów winylowych oraz akrylowych we Włocławku, przy ul. Zalesie na działce nr ew. 4/35”. Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wdrożenie autorskiej technologii powlekania blachy wykorzystującej nanotlenki krzemu i glinu” w istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Duninowskiej 7 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 26.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46. Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie autorskiej technologii powlekania blachy wykorzystującej nanotlenki krzemu i glinu” w istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Duninowskiej 7 we Włocławku na dz. nr 42 obręb Włocławek KM 94. Szczegóły
Artykuł 20.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku technicznego oraz infrastruktury technicznej, w tym instalacji do podziemnego magazynowania produktów naftowych na działce ewid. nr 4/44 obręb 0004 Kawka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.” w Obszarze Produkcji Nawozów ANWIL S.A. we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.01.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do produkcji ciekłego dwutlenku węgla o wydajności 9 Mg/h na terenie zakładu we Włocławku należącego do Air Products Sp. z o.o.” Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt P.C.P., na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej nr 4/44 (obręb 0004 Kawka) we Włocławku”. Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Miasto Włocławek w dniu 14 września 2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 36/2020 na rozbudowę przystani śródlądowej wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” na terenie działki nr 1/4 obręb Włocławek KM 23 położonej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Szczegóły