Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej ś/c PE dn63 na terenie działek nr 24/12, 24/29, 24/36 obręb Włocławek KM 121 przy ul. Nad Strugą we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi wewnętrznej w kierunku ulicy Ruda na terenie działek nr 7/2, 7/1 obręb Włocławek KM 63 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV – linii kablowej 15 kV na terenie działek nr 137, 176 obręb Rybnica we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) przy ulicy Polnej, Żytniej i 14 Pułku Piechoty Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działek nr 26 obręb Włocławek KM 92, dz. nr 39 i nr 41/6 obręb Włocławek KM 94 przy ulicy Płockiej i ulicy Duninowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę sieci gazowej ś/c dn110PE na terenie dz. nr 35/1, 49, 47, 48/2 obręb Włocławek KM 72/2, dz. nr 9/11, 60/9, 89, 84, 45/4, 50/20, 50/18, 50/17, 49/56, 83/4, 49/57, 50/19, 50/2, 49/7, 49/54 obręb Włocławek KM 76 przy ul. Wiejskiej, Noakowskiego, Gałczyńskiego, Łady we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej ś/c PE dn63 na terenie działek nr 24/12, 24/29, 24/36 obręb Włocławek KM 121 przy ul. Nad Strugą we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Parkowej 72 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie dz. nr 43/1, 43/2, 45/71, 7/46 obręb Włocławek KM 70 położonych przy ul. Stawowej i Dąbrowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE na terenie działek nr 7 i 41 obręb Włocławek KM 9/2, nr 55/3 obręb Włocławek KM 1, 57/23, 66/4, 57/3 obręb Włocławek KM 9/1 i dz. nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ulicy Obrońców Wisły 1920 roku, ulicy Lipnowskiej, ulicy Widok i ulicy Spacerowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 11.03.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych (13 sztuk) oraz rozdzielnicy kablowej na terenie dz. nr 437/1, 437/26, 24/32, 24/33, 24/34, 24/35, 24/36, 24/37, 24/38, 24/39, 24/40, 24/41, 24/42, 24/43, 24/44, 24/45, 24/46, 24/48, 24/49, 24/50, 24/51, 24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 24/58 obręb Michelin KM 1 przy ul. Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV – linii kablowej 15 kV na terenie działek nr 137, 176 obręb Rybnica we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 23.02.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych ochrony katodowej w ramach zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu przebudowy stacji ochrony katodowej Korabniki Stare” na terenie dz. nr 31/15, 29/2, 28/5, 28/6, 28/4, 27, 25/2, 25/1, 26/2 obręb Korabniki położonych przy ul. Pochyłej, Pszennej, Żyznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie dz. nr 43/1, 43/2, 45/71, 7/46 obręb Włocławek KM 70 położonych przy ul. Stawowej i Dąbrowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 04.02.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE na terenie działek nr 7 i 41 obręb Włocławek KM 9/2, nr 55/3 obręb Włocławek KM 1, 57/23, 66/4, 57/3 obręb Włocławek KM 9/1 i dz. nr 11/3 obręb Włocławek KM 10 przy ulicy Obrońców Wisły 1920 roku, ulicy Lipnowskiej Szczegóły