Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej sn-15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii kablowych nn-0,4 kV oraz ładowarki wraz z dwoma miejscami parkingowymi dla zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działek nr 12/16, 12/18, 12/20, 11/7 obręb Włocławek KM 24 położonych przy ul. Toruńskiej 148 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowych SN, budowę małogabarytowej stacji transformatorowej, budowę linii kablowej nN na terenie działki nr 2/35 obręb Włocławek KM 124/1 położonej przy ul. Wienieckiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę instalacji do produkcji bezpostaciowej wytrąconej krzemionki obejmującą: stację rozładunku materiału pomocniczego, budowę silosu Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 41910 „Włocławek Zazamcze 2” Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 126/5, 99/5 obręb Krzywa Góra, dz. nr 29/2, 31/18 obręb Korabniki przy ul. Pochyłej i ul. Żyznej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN, złącza SN oraz stacji transformatorowej 0,4/15 kV na terenie dz. nr 3/10, 4/3 obręb Włocławek KM 61, dz. nr 81/4, 25/8 obręb Włocławek KM 59 położonych przy ul. Kapitulnej i ul. Jastrzębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 5, 53 obręb Włocławek KM 30 położonych przy ul. Promiennej i ul. Hożej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 12.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 12, 10/12, 11/3, 14/5 obręb Włocławek KM 39 dz. nr 14/2, 14/1, 6/3, 13/2, 8/1 obręb Włocławek KM 60, dz. nr 21/1, 1/24 obręb Włocławek KM 40 przy ul. Lisek i ul. Obwodowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 38, 39, 40 obręb Włocławek KM 8/2 położonych przy ul. Cysterskiej i Mostowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 19 obręb Włocławek KM 62 położonych przy ul. Gołębiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 62 i 61 obręb Włocławek KM 105 przy ulicy Makowej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 9/2, dz. nr 27/1, 27/3 obręb Włocławek KM 11, dz. nr 11/2 obręb Włocławek KM 10 położonych przy ul. Lipnowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 13, 8/6 obręb Włocławek KM 3 położonych przy ul. Bobrownickiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 14, 7/7, 3/4, 4/5, 4/10 obręb Włocławek KM 2 położonych przy ul. Gościnnej, Wiosennej, Grodzkiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.10.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie dz. nr 68, 69 obręb Włocławek KM 6 położonych przy ul. Herbacianej we Włocławku. Szczegóły