Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wewnętrznej dojazdowej pożarowej do Przedszkola Publicznego Nr 36 przy ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulica Żytnią wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią”, na terenie dz. nr 29/1*, 29/2*, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 34, 35, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 42/3, 61/1*, 62/7, 63/1 obręb Włocławek KM 112/1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi wewnętrznej w kierunku ulicy Ruda na terenie działek nr 7/2, 7/1 obręb Włocławek KM 63 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) Szczegóły
Artykuł 25.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działek nr 26 obręb Włocławek KM 92, dz. nr 39 i nr 41/6 obręb Włocławek KM 94 przy ulicy Płockiej i ulicy Duninowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działek nr 26 obręb Włocławek KM 92, dz. nr 39 i nr 41/6 obręb Włocławek KM 94 przy ulicy Płockiej i ulicy Duninowskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 01.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę i przebudowę sieci gazowej ś/c dn110PE na terenie dz. nr 35/1, 49, 47, 48/2 obręb Włocławek KM 72/2, dz. nr 9/11, 60/9, 89, 84, 45/4, 50/20, 50/18, 50/17, 49/56, 83/4, 49/57, 50/19, 50/2, 49/7, 49/54 obręb Włocławek KM 76 przy ul. Wiejskiej, Noakowskiego, Gałczyńskiego, Łady we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 31.05.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury telekomunikacyjnej sieci ORANGE Polska SA Szczegóły
Artykuł 25.05.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych (13 sztuk) oraz rozdzielnicy kablowej na terenie dz. nr 437/1, 437/26, 24/32, 24/33, 24/34, 24/35, 24/36, 24/37, 24/38, 24/39, 24/40, 24/41, 24/42, 24/43, 24/44, 24/45, 24/46, 24/48, 24/49, 24/50, 24/51, 24/52, 24/53, 24/54, 24/55, 24/56, 24/57, 24/58 obręb Michelin KM 1 przy ul. Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) z podziemnym garażem na 12 miejsc postojowych z zadaszonym podjazdem dla karetek, parkingu na 8 miejsc postojowych, dróg wewnętrznych, placu manewrowego dla dostaw i odbiorów, ciągów pieszych, siłowni terenowych oraz terenów spacerowo – ogrodowych z elementami małej architektury w ramach zadania: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego” na terenie działek nr 2/30, 2/34, 2/35 obręb Włocławek KM 124/1 położonych przy ul. Wienieckiej 49 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej ś/c PE dn63 na terenie działek nr 24/12, 24/29, 24/36 obręb Włocławek KM 121 przy ul. Nad Strugą we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi wewnętrznej w kierunku ulicy Ruda na terenie działek nr 7/2, 7/1 obręb Włocławek KM 63 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV – linii kablowej 15 kV na terenie działek nr 137, 176 obręb Rybnica we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c (do 0,5 MPa) przy ulicy Polnej, Żytniej i 14 Pułku Piechoty Szczegóły