Inwestycje celu publicznego

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.10.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji deszczowej w śladzie istniejącej kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 400 oraz budowie wylotu prefabrykowanego oraz umocnieniu brzegu narzutem kamiennym oraz skarp płytą JOMB w ramach inwestycji „Przebudowa KD z wylotem do rz. Zgłowiączki wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego” na terenie działek nr 22/2, 1/1, 1/25 obręb Włocławek KM 40 przy ulicy Lisek we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Włocławek Wschód – Konin na terenie dz. nr 19/6, 19/7, 28, 31/6, 31/7, 31/5, 31/4, 31/3, 31/2, 31/1, 30, 29 obręb Włocławek KM 93, dz. nr 2/23, 5/6 obręb Włocławek KM 115, dz. nr 5/14, 42, 4/28, 43, 72, 9/7, 9/2, 49, 9/13, 15 obręb Włocławek KM 123, dz. nr 138, 159, 158, 169, 167, 172, 173/1 obręb Rybnica, rozbiórkę części napowietrznej linii elektroenergetycznej 0,4kV kolidującej z linią 110kV oraz budowę napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV na terenie dz. nr 28, 29, 31/1, 31/2, 32, 33 obręb Włocławek KM 93 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 14.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie zadaszenia nad poletkami magazynowymi odpadów na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków na terenie działek nr 10/19, 11/5 obręb Włocławek KM 24 położonych przy ul. Toruńskiej 150 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi oraz przepompownią i przewodem tłocznym na terenie działek nr 29, 28, 32, 25/2 obręb Włocławek KM 26, dz. nr 4/1 obręb Włocławek KM 27 położonych przy ul. Korabnickiej i Flisackiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 8/20, 8/4, 29 obręb Włocławek KM 26 położonych przy ul. Toruńskiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.09.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wewnętrznej dojazdowej pożarowej do Przedszkola Publicznego Nr 36 przy ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
Artykuł 19.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c na terenie dz. nr 337 obręb Michelin KM 01, dz. nr 11/1 obręb Włocławek KM 74/1 przy ulicy Falbanka we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.08.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej ś/ć na terenie działek nr 40 i 43 obręb Włocławek KM 8/2 położonych przy ul. Cysterskiej i ul. Przesmyk we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wewnętrznej dojazdowej pożarowej do Przedszkola Publicznego Nr 36 przy ul. Wyspiańskiego 3 Szczegóły
Artykuł 08.07.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulica Żytnią wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Polną z ulicą Żytnią”, na terenie dz. nr 29/1*, 29/2*, 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 34, 35, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 42/3, 61/1*, 62/7, 63/1 obręb Włocławek KM 112/1 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie drogi wewnętrznej w kierunku ulicy Ruda na terenie działek nr 7/2, 7/1 obręb Włocławek KM 63 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) Szczegóły
Artykuł 25.06.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego (ZOL) Szczegóły
Artykuł 10.06.2021 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi na terenie działek nr 26 obręb Włocławek KM 92, dz. nr 39 i nr 41/6 obręb Włocławek KM 94 przy ulicy Płockiej i ulicy Duninowskiej we Włocławku. Szczegóły