Leśnictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.06.2021 W związku z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 maja 2021 r. informuje się właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z Wielkoobszarową Inwentaryzacją Stanu Lasu w latach 2020-2024 Szczegóły
Artykuł 10.04.2020 Zarządzenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów pategenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 07.05.2019 Środki z PROW na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska Szczegóły
Artykuł 25.04.2019 Zarządzenie dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w sprawie ograniczenia zjawisk szkodotwórczych Szczegóły