Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.05.2021 Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 4. Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych ,,Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek’’ z dnia 30 kwietnia 2021 r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej o wydaniu decyzji odszkodowawczej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 W dniu 1 maja 2021 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pułaskiego 4, dz. nr 4/9 obręb Włocławek KM 43. Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pułaskiego 4, dz. nr 4/9 obręb Włocławek KM 43. Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 W dniu 24 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 22.04.2021 Obwieszczenie : Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że w wyniku wycofania (przez Prezydenta Miasta Włocławek jako zarządcę drogi) wniosku – w dniu 16 kwietnia 2021r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Włocławek Nr 322/2020/2021 (znak: UA.AB.6740.365.2020) Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 7 kwietnia 2021 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa mostu przez rzekę Wisłę na zaporze wodnej we Włocławku – konstrukcja nad elektrownią wodną” na dz. nr 1/4, 1/16 obręb Włocławek KM 23. Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 11 marca 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o., ul. Franciszka Firlika 26, 60-692 Poznań, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 W dniu 10 kwietnia 2021 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
Artykuł 26.03.2021 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków oraz rurociągiem tłocznym w ulicy Płockiej ( od Ronda Ks. Jerzego Popiełuszki do ulicy Granicznej) we Włocławku na działkach: nr 1/8, nr 2 obręb Włocławek KM 95; nr 1/2 obręb Włocławek KM 96; nr 16/2, nr 17 obręb Włocławek KM 97/1; nr 18 obręb Włocławek KM 98; nr 91/1 obręb 0001 Łęg. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę zdolności produkcyjnych nawozów w Anwil S.A., w obszarze produkcji nawozów Anwil S.A. we Włocławku tj. rozbudowa instalacji produkcji kwasu azotowego o nową linię produkcyjną oraz instalacji produkcji saletry amonowej i instalacji produkcji saletrzaku o nowy węzeł neutralizacji azotanu amonu i siarczanu amonu oraz nowy węzeł granulacji wraz z infrastrukturą magazynową i techniczną”, na terenie działek nr 69, 70/10, 70/11, 71/2, 79/3, 87/1, 88, 89, 44, 21/2, 24, 71/1, 72, 73/2, 78, 79/1, 95/1, 95/2, 95/3, 90, 91/1, 91/2 obręb Azoty przy ulicy Toruńskiej 222 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek o anulowaniu procedury zbierania wniosków wyznaczonej w Zarządzeniu Nr 15/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Szczegóły