Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.10.2021 Uchwała Nr 17/I/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 września 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Uchwała Nr 18/S/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Włocławek za 2020 rok. Szczegóły
Artykuł 08.02.2021 Uchwała Nr 14/Kd/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2021 roku (pismo Nr RIO-SO7-4214-14/2021) w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.02.2021 Uchwała Nr 10/D/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2021 roku (pismo Nr RIO-SO7-4213-10/2021) w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Włocławek na 2021 rok, Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Uchwała Nr 11/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.11.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2021-2031. Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Uchwała Nr 8/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.11.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Uchwała Nr 11/P/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26.11.2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Uchwała Nr 11/I/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 października 2020 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 16.04.2020 Uchwały Nr 10/S/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Włocławek sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 4/Kd/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Uchwała Nr 4/D/2020 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu zakładanego w uchwale budżetowej miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 10/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Włocławek na lata 2020-2030. Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 6/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Uchwała Nr 10/P/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Włocławek na 2020 rok, Szczegóły
Artykuł 09.09.2019 Uchwały Nr 8/I/2019 Składu Orzekającego Nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 września 2019 roku wyrażająca opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Włocławek za pierwsze półrocze 2019 roku. Szczegóły