Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2016 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2016 Wojciech Lewandowski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Inspektor ds. Zarządzania Ruchem Szczegóły
Artykuł 17.08.2016 Edyta Rycio – Urząd Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Szczegóły
Artykuł 31.05.2016 Magdalena Bogacz-Polańska – Urząd Miasta Włocławek – Główny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Jarosław Pudliński – Urząd Miasta Włocławek – Referat Zagospodarowania Przestrzennego – Kierownik Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Maciej Śliwiński – Urząd Miasta Włocławek – Referat Lokalowy Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Roman Stawisiński – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Inwestycji – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Iwona Walicka – Urząd Miasta Włocławek -Wydział Środowiska główny specjalista Szczegóły
Artykuł 11.05.2016 Włodzimierz Oborski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Spraw Obywatelskich – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Janusz Majerski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Zarządzania Kryzysowego – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Aneta Osińska – Urząd Miasta Włocławek -Wydział Komunikacji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Monika Szudzikowska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Środowiska – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Barbara Ostrowska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Geodezji i Kartografi – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Katarzyna Wilk – Urząd Miasta Włocławek – Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – Kierownik Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Aneta Żuchowska – Urząd Miasta Włocławek -Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 09.05.2016 Janina Lewandowska – Urząd Miasta Włocławek -Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły