Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 2021 rok

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.03.2021 Sebastian Górka – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Dróg Transportu Zbiorowego i Energii – Zastępca Dyrektora Szczegóły
Artykuł 29.03.2021 Kamila Słomczewska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 07.07.2020 Katarzyna Kaczorowska – MOPR – Inspektor Szczegóły
Artykuł 08.08.2019 Dorota Rusinek – Urząd Miasto Włocławek – Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów Szczegóły
Artykuł 15.07.2019 Daria Figurska – Urząd Miasta Włocławek -Wydział Rozwoju Miasta – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Mateusz Lankiewicz – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 Justyna Adamczewska – Wydział Komunikacji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 11.12.2017 Olga Rosłoniec – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Podinspektor Szczegóły
Artykuł 06.12.2017 Paulina Kłosińska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Komunikacji – Inspektor Szczegóły
Artykuł 17.10.2017 Lidia Kamińska – Urząd Miasta Włocławek – Geolog Powiatowy Szczegóły
Artykuł 22.05.2017 Magdalena Stefanowska – Urząd Miasta Włocławek – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Komunalnym Szczegóły
Artykuł 16.02.2017 Dorota Spytkowska – Urząd Miasta Włocławek – kierownik Referatu Warunków Zabudowy Szczegóły
Artykuł 24.01.2017 Izabela Księżak – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Urbanistyki i Architektury – kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Janusz Majerski – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Zarządzania Kryzysowego – Dyrektor Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Monika Szudzikowska – Urząd Miasta Włocławek – Wydział Środowiska – Dyrektor Szczegóły