Publiczny transport zbiorowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.10.2021 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 22.06.2021 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek”. Szczegóły
Artykuł 27.11.2018 Obwieszczenie o konsultacjach społecznych „Analizy Kosztów i Korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych dla miasta Włocławek” z dnia 26 listopada 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Polityki mobilności dla miasta Włocławek do roku 2030″ Szczegóły