Rewitalizacja

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.10.2021 Projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – informacja o zakończeniu rekrutacji – etap I Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” – rekrutacja etap I Szczegóły
Artykuł 15.09.2021 Projekt „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” Szczegóły
Artykuł 14.06.2021 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Powołanie Pełnomocnika Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 21.01.2021 Wykaz dotacji udzielonych w 2020 r. na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Wykaz dotacji przyznanych w 2019 r. na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Szczegóły
Artykuł 03.12.2019 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 16.04.2019 Uchwała o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 04.04.2019 Raport z konsultacji społecznych projektu Uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.02.2019 Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Powołanie Komitetu Rewitalizacji Szczegóły
Artykuł 02.01.2019 Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji Szczegóły