Rolnictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2021 Obwieszczenie dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami obowiązującego załącznika II do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem deszczu nawalnego w 2021 roku. Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 W związku z ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 926). zmieniającym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.), informuje się rolników z terenu miasta Włocławek poszkodowanych przez przymrozki wiosenne, grad i deszcz nawalny w 2020 r., którym Wojewoda Kujawsko – Pomorski potwierdził protokoły szacowania strat, o możliwość ubiegania się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc na podstawie ww. Rozporządzenia. Szczegóły
Artykuł 24.05.2021 Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włocławku przekazuje informację w zakresie zasad przestrzegania bioasekuracji w związku z Afrykańskim pomorem świń (ASF) w Polsce oraz wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Szczegóły
Artykuł 26.04.2021 Rozporządzenia nr 12/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Informacja w sprawie konieczności przeprowadzania badań mięsa w kierunku włośni Szczegóły
Artykuł 23.11.2020 Informacja w sprawie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Lista zalecanych odmian roślin uprawnych 2020 r. Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Informacji dla hodowców drobiu – ptasia grypa (HPAI) Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Komunikat w sprawie suszy Szczegóły
Artykuł 12.07.2019 Informacja w sprawie szacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 14.06.2019 W związku ze zbliżającymi się wyborami do rad powiatowych izby rolniczej, przypadającymi na dzień 28 lipca 2019 r. zostanie udostępniony do wglądu spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w tych wyborach w terminie od dnia 17 czerwca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.04.2019 Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na 2019 r. w województwie kujawsko – pomorskim Szczegóły