Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.10.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 28 obręb Michelin KM 10 przy ul. Brzezinowej 30 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 162/3 obręb Michelin KM 20 przy ul. Bluszczowej 26B we Włocławku Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych przy ulicy Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 13.10.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym przy ulicy Paprociej 77 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 8/10 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Grodzkiej 139 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.10.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-usługowym przy ulicy Kaliskiej 9-15 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 23/1 obręb Michelin KM 11 przy ul. Ziołowej 3 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 23.09.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 43 obręb Michelin KM 22 przy ul. Dzikiej 3 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.09.2021 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem, na terenie działek nr 4/14, 4/18 obręb Włocławek KM 13 przy ul. Dobrzyńskiej Włocławku. Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Św. Antoniego 25 we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; t.j.)* Data wpływu do organu: 17 września 2021r. Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Pani Danuta Szade i Pani Krystyna Politowska Adres robót budowlanych: ul. Św. Antoniego 25; dz. nr 39 obręb Włocławek KM 49/1 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE DN90 w ulicy Borowskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c PE DN63 w ulicy Dziewińskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c PE DN63 w ulicy Projektowanej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie dz. nr 18 obręb Włocławek KM 9/1 przy ul. Chełmickiej 13 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o. w budynku mieszkalno-usługowym, na terenie dz. nr 91/4 obręb Włocławek KM 45 przy ul. 3-go Maja 28 we Włocławku. Szczegóły