Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.10.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej średnicy DN150 o długości ok. 500 m, na terenie działek nr 4/4, 7/3, 7/10, 8/2 obręb Włocławek KM 108 przy ul. Komunalnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 15.10.2020 Zgłoszenie budowy sieci energetycznej nN-0,4kV w ulicy Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej średnicy DN150 o długości ok. 500 m, na terenie działek nr 30/1 obręb Włocławek KM 80, nr 1/7 obręb Włocławek KM 107, nr 4/4, 7/3, 7/10, 8/2 obręb Włocławek KM 108 przy ul. Komunalnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Mickiewicza, na terenie dz. nr 142 obręb Włocławek KM 45 przy ul. Mickiewicza we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Lunewil, na odcinku od posesji nr 3a do ulicy Biskupiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 01.10.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w ulicy Letniej (na odcinku od ulicy Szewskiej do ulicy Metalowej), na terenie dz. nr 1/1 obręb Michelin KM 13; dz. nr 1/142, 1/85, 26 obręb Michelin KM 14 oraz dz. nr 6/1 obręb Michelin KM 15 we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa z przyłączami 32 PE do budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Letniskowej i Alei Jana Pawła II we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej n/c PE Dn110 w ulicy Borowskiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 16.09.2020 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym do budynku mieszkalnym przy ulicy Srebrnej 3 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 11.09.2020 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej, na terenie działki nr 21/14 obręb Włocławek KM 35 przy ulicy Szpitalnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zgłoszenie budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.08.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia parkingu przy Hali Mistrzów (sieci elektroenerge¬tycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV), na terenie działki nr 36/10 obręb Włocławek KM 107 przy Al. Chopina 8 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV oraz rozdzielnic kablowych przy ulicy Celulozowej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zgłoszenie budowy linii kablowej nn-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Chłodnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 04.08.2020 Zgłoszenie budowy oświetlenia parkingu przy Hali Mistrzów, na terenie działki nr 36/10 obręb Włocławek KM 107 przy Al. Chopina 8 we Włocławku Szczegóły