Zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stacji i kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci

Typ Data Tytuł
Artykuł 07.05.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o. w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 31 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Grabowej 6 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 06.05.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Paprociej 110 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Zgłoszenie budowy instalacji gazowej z kotłem c.o. do budynku mieszkalnego przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 28 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym, na terenie dz. nr 24/19 obręb Włocławek KM 121 przy ulicy Granicznej 74 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o. w budynku mieszkalnym przy ulicy Papieżka 78 we Włocławku, na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 91. Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z rur HDPE DN110 wykonanej metodą wykopu otwartego oraz metodą przycisku w rurach osłonowych, na terenie działek nr 1/2, 1/82, 1/80, 1/34, 1/19, 39/5, 34/2, 18/1, 33/4 obręb Włocławek KM 119 przy ulicy Spokojnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 21.04.2021 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej z kotłem c.o. w budynku usługowym przy ulicy Matejki 5a we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci gazowej Ś/C DN63mm PE wraz z przyłączami gazowymi w ulicy Bajecznej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa przy ulicy Pustej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Zgłoszenie budowy sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa przy ulicy Płockiej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 15.04.2021 Zgłoszenie budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Wiejskiej i Żeromskiego we Włocławku, na terenie działek nr 132, 125 obręb Włocławek KM 55 i działek nr 89/1, 83/2 obręb Włocła¬wek KM 54 Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Parkowej 72 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Rybnickiej 13 we Włocławku Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Papieżka 16c we Włocławku Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Zgłoszenie budowy gazociągu ś/c wraz z budową przyłączy gazu w ulicy Ciasnej we Włocławku Szczegóły