Stan mienia komunalnego

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.04.2021 Informacja o stanie mienia miasta Włocławek za 2020 rok Szczegóły
Artykuł 09.04.2020 Informacja o stanie mienia miasta Włocławek za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 03.04.2019 Informacja o stanie mienia miasta Włocławek za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Włocławek za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Włocławek za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 12.04.2016 Informacja o stanie mienia komunalnego miasta Włocławek za 2015 rok Szczegóły