Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.05.2021 Zarządzenie nr 194/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, działka nr 32 KM 46 o pow. 22,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Zarządzenie nr 116/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Pułaskiego/Kilińskiego, stanowiącej część dz. nr 5/57 (obręb Włocławek KM 43) o pow. 25,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres pięciu miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.03.2021 Zarządzenie nr 100/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Węglowej 10, stanowiącej część działki nr 78/24 KM 53 o pow. 2011,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia w stosunku do której dzierżawca wyraził gotowość do dalszego korzystania z nieruchomości na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Zarządzenie nr 98/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 22.03.2021 Zarządzenie nr 94/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Warszawskiej, działka nr 218/11 KM 52 o pow. 11,25 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Zarządzenie nr 92/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/4 o powierzchni 0,0015 ha w obrębie Włocławek KM 5 położonej we Włocławku przy ul. Malinowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Zarządzenie nr 91/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/2 o powierzchni 0,0015 ha w obrębie Włocławek KM 5, położonej we Włocławku przy ul. Malinowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Zarządzenie nr 90/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Moniuszki 4-18, działka nr 9/1 KM 68 o pow. 80,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Zarządzenie nr 87/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Stodólnej, oznaczonej jako działka nr 75/7 (Włocławek KM 84) o pow. 0,0195 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Zarządzenie nr 68/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Reymonta 23, działka nr 51 KM 49/1 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Zarządzenie nr 67/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, działki nr 11/61 i 11/64 KM 94 o pow. 29,75 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Zarządzenie nr 66/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej 85, działka nr 64/5 KM 31 o pow. 18,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 10.02.2021 Zarządzenie nr 44/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Zarządzenie nr 42/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, działka nr 42/153 KM 29 o pow. 9,05 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Zarządzenie nr 41/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/191o powierzchni 0,0054 ha w obrębie Włocławek KM 72/1, położonej we Włocławku przy ul. Zacisze stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły