Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2021 Zarządzenie nr 324/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Zarządzenie nr 323/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łaziennej 4, stanowiącej część działki nr 23/4 KM 44 o pow. 100000 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia w stosunku do której dzierżawca wyraził gotowość do dalszego korzystania z nieruchomości na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zarządzenie nr 319/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/57 obręb Kawka o pow. 0,4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 obręb Kawka o pow. 0,9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/59 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 obręb Kawka o pow. 0,9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/53 obręb Kawka o pow. 0,2500 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/55 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, działka nr 4/56 obręb Kawka o pow. 1,4815 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/37 obręb Kawka o pow. 2,4376 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/40 obręb Kawka o pow. 2,5461 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zarządzenie nr 318/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy Słowiczej 6, oznaczonej jako działka nr 26/32 (Włocławek KM 59) o pow. 0,0412 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Zarządzenie nr 314/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piekarskiej 3a, działka nr 67/3 KM 50 o pow. 675,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Zarządzenie nr 313/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej część dz. nr 42/128 KM 29 (obręb Włocławek) o pow. 9,40 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Zarządzenie nr 304/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 11/50 o powierzchni 0,0253 ha, nr 11/67 o powierzchni 0,0050 ha oraz nr 11/69 o powierzchni 0,0057 ha w obrębie Włocławek KM 94, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Zarządzenie nr 303/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 07 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58/6 o powierzchni 0,0246 ha w obrębie Włocławek KM 34, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Zarządzenie nr 295/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zakręt 8, działka nr 116/1 (Rózinowo KM 01) o pow. 45,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Zarządzenie nr 294/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Polnej 87, działka nr 45/1 KM 86 o pow. 34,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Zarządzenie nr 293/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Zarządzenie nr 290/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 11/7o powierzchni 0,0593 ha, nr 12/7 o powierzchni 0,0594 ha i nr 13/8 o powierzchni 0,1199 ha w obrębie Włocławek KM 98, położonej we Włocławku przy ul. Spokojnej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Zarządzenie nr 283/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, działka nr 43/15 KM 29 o pow. 55,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Zarządzenie nr 282/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Płowieckiej, działka nr 157/48 KM 77 o pow. 8,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Zarządzenie nr 281/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie Nr 194/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, działka nr 32 KM 46 o pow. 22,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły