Wykazy nieruchomości

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.10.2021 Zarządzenie nr 401/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Witosa 10, stanowiącej działkę nr 29/3 KM 80 (obręb Włocławek) o pow. 529,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 18.10.2021 Zarządzenie nr 395/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 3 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Zarządzenie nr 392/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65 o powierzchni 0,0594 ha w obrębie Włocławek KM 11, położonej we Włocławku przy ul. Podmokłej 7, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Zarządzenie nr 389/2021 Prezydenta Miasta Włocławek dnia 8 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14 o powierzchni 0,0638 ha w obrębie Włocławek KM 112/2, położonej we Włocławku przy ul. Zielnej 25a, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Zarządzenie nr 388/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13 o powierzchni 0,0618 ha w obrębie Włocławek KM 112/2, położonej we Włocławku przy ul. Zielnej 25a, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.09.2021 Zarządzenie nr 372/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy (garaż), stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, położony we Włocławku przy Placu Wolności 16, o pow. 16,40 m² przeznaczony do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie przetargowym. Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Zarządzenie nr 370/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Toruńskiej, stanowiącej działkę nr 71/2 KM 34 (obręb Włocławek) o pow. 7,50 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 06.09.2021 Zarządzenie nr 369/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 85,20 m², stanowiące część nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łaziennej 4, na działce nr 23/4 w obrębie Włocławek KM 44, w stosunku do której najemca wyraził gotowość do dalszego korzystania z nieruchomości na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Zarządzenie nr 368/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe, wraz z udziałem we współwłasności gruntu, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 01.09.2021 Zarządzenie nr 365/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Energetyków, działka nr 18/23 (Włocławek KM 34) o pow. 60,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Zarządzenie nr 363/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 32/16 o powierzchni 0,0010 ha w obrębie Włocławek KM 111/2, położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 25.08.2021 Zarządzenie nr 357/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Gajowej, oznaczonej jako działka nr 1/29 (Włocławek KM 67) o pow. 0,0005 ha, działka nr 1/30 (Włocławek KM 67) o pow. 0,0017 ha oraz działka nr 1/32 (Włocławek KM 67) o pow. 0,0028 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.08.2021 Zarządzenie Nr 350/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 4 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Szczegóły
Artykuł 17.08.2021 Zarządzenie nr 343/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/5 o powierzchni 0,0094 ha w obrębie Włocławek KM 72/2, położonej we Włocławku przy ul. M. Konopnickiej 33, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego Szczegóły
Artykuł 10.08.2021 Zarządzenie Nr 335/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 6/13 o powierzchni 0,0088 ha i nr 6/15 o powierzchni 0,0110 ha w obrębie Włocławek KM 43, położonych we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Szczegóły