Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie nr 390/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 14.10.2021 Zarządzenie nr 393/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 12.10.2021 Zarządzenie nr 392/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65 o powierzchni 0,0594 ha w obrębie Włocławek KM 11, położonej we Włocławku przy ul. Podmokłej 7, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Szczegóły
Artykuł 11.10.2021 Zarządzenie nr 391/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Zarządzenie nr 389/2021 Prezydenta Miasta Włocławek dnia 8 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 14 o powierzchni 0,0638 ha w obrębie Włocławek KM 112/2, położonej we Włocławku przy ul. Zielnej 25a, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 08.10.2021 Zarządzenie nr 388/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 13 o powierzchni 0,0618 ha w obrębie Włocławek KM 112/2, położonej we Włocławku przy ul. Zielnej 25a, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 07.10.2021 Zarządzenie nr 387/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6.10.2021r. w sprawie ogłoszenia projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” oraz konsultacji społecznych. Szczegóły
Artykuł 06.10.2021 Zarządzenie nr 386/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Zarządzenie nr 382/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok. Szczegóły
Artykuł 05.10.2021 Zarządzenie Nr 385/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Zarządzenie nr 384/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 04.10.2021 Zarządzenie nr 383/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazów, obejmujących 4 lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 28.09.2021 Zarządzenie Nr 381/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 3 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2021 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
Artykuł 24.09.2021 Zarządzenie nr 380/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego Szczegóły
Artykuł 20.09.2021 Zarządzenie nr 377/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2021 rok Szczegóły