Zarządzenia Prezydenta Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.07.2021 Zarządzenie nr 325/ 2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Zarządzenie nr 324/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Szczegóły
Artykuł 27.07.2021 Zarządzenie nr 323/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łaziennej 4, stanowiącej część działki nr 23/4 KM 44 o pow. 100000 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia w stosunku do której dzierżawca wyraził gotowość do dalszego korzystania z nieruchomości na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Zarządzenie nr 322/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Zarządzenie nr 321/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zarządzenie nr 320/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zarządzenie nr 319/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku, oznaczonej jako: działka nr 4/57 obręb Kawka o pow. 0,4928 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/58 obręb Kawka o pow. 0,9072 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/59 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/60 obręb Kawka o pow. 0,9850 ha, usytuowana przy ul. Zalesie, działka nr 4/53 obręb Kawka o pow. 0,2500 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/55 obręb Kawka o pow. 0,5000 ha, działka nr 4/56 obręb Kawka o pow. 1,4815 ha, usytuowana przy ul. Zbożowej, działka nr 4/37 obręb Kawka o pow. 2,4376 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, działka nr 4/40 obręb Kawka o pow. 2,5461 ha, usytuowana przy ul. Wiklinowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży, w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Zarządzenie nr 318/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy Słowiczej 6, oznaczonej jako działka nr 26/32 (Włocławek KM 59) o pow. 0,0412 ha, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Zarządzenie Nr 317/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację programów z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki selektywnej adresowanych do dzieci, młodzieży i rodziców w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Zarządzenie Nr 316/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów działań w ramach programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania Szczegóły
Artykuł 21.07.2021 Zarządzenie nr 315/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dotyczącego wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek. Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Zarządzenie nr 314/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Piekarskiej 3a, działka nr 67/3 KM 50 o pow. 675,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Szczegóły
Artykuł 20.07.2021 Zarządzenie nr 313/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Żwirowej, stanowiącej część dz. nr 42/128 KM 29 (obręb Włocławek) o pow. 9,40 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Szczegóły
Artykuł 19.07.2021 Zarządzenie nr 312/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizację zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok Szczegóły
Artykuł 16.07.2021 Zarządzenie Nr 311/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców miasta Włocławek na lata 2021-2023” w 2021 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania. Szczegóły