Zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie – Art. 49 KPA

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2020 Decyzja nr 37/2020 o warunkach zabudowy na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budowę garażu, ul. Miodowa 4 Szczegóły
Artykuł 10.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Gminy Miasto Włocławek, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Wawrzyniaka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie przejścia pieszo-rowerowego pod ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w obrębie zabytkowego mostu wraz z jego przebudową” na terenie działek nr: 41, 47/4, 48, 12/1 obręb Włocławek KM 35; dz. nr 44, 31/10 obręb Włocławek KM 44; dz. nr 115 obręb Włocławek KM 46. Szczegóły
Artykuł 08.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie autorskiej technologii powlekania blachy wykorzystującej nanotlenki krzemu i glinu” w istniejącej hali produkcyjnej zlokalizowanej przy ul. Duninowskiej 7 we Włocławku na dz. nr 42 obręb Włocławek KM 94. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów, w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Zawiadomienia Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 03 września 2020 r. (znak: UA.WZ.6730.29.2020) informujące o możliwości zapoznania się przez strony z zebranym materiałem dowodowym. Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącego zbiornika podziemnego na stacji paliw zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 39 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 14.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka” Szczegóły
Artykuł 11.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie NOVOL Sp. z o.o. Zakład we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 06.08.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie chłodni składowej i budynku maszynowni chłodniczej” na terenie działki nr 1/2 obręb Włocławek KM 37, przy ul. Wienieckiej 27 Szczegóły
Artykuł 30.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa dróg na terenach inwestycyjnych przy ul. Papieżka”. Szczegóły
Artykuł 29.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu magazynowania surowców poprzez budowę silosów do magazynowania szamotu (S1 i S2) i piasku kwarcowego mielonego (S3 i S4) w obszarze instalacji do magazynowania szamotu i piasku kwarcowego w Geberit Produkcja Sp. z o.o. w Zakładzie przy ul. Płockiej 106 we Włocławku” Szczegóły
Artykuł 13.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”, Szczegóły
Artykuł 03.07.2020 Zawiadomienie – Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie przystani śródlądowej, budowie stałego pola kempingowego wraz z obiektami towarzyszącymi: budynkiem stołówki, otwartym basenem naziemnym, wodnym placem zabaw, budynkami szatni i sanitariatów, w ramach zadania budżetowego pod nazwą „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału endogenicznego Włocławka poprzez turystyczne i rekreacyjne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego” Szczegóły