Decyzja (29/dec/2017)

  • Nr karty/rok 29/dec/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzje (29/dec/2017)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja (29/dec/2017)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Papieżka we Włocławku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Papieżka od ulicy Zielnej do Al. Kazimierza Wielkiego” we Włocławku,

   -na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych położonych we Włocławku, tworzących pas drogowy:

   1) nowo powstałych działkach ewidencyjnych:
   - dz. nr 43/1 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 43),
   - dz. nr 4/1 obręb Włocławek KM 91 (powstała z działki nr 4),
   - dz. nr 5/17 obręb Włocławek KM 91 powstała z działki nr 5/1),
   - dz. nr 1/3 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 1/1),
   - dz. nr 28/22 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 28/10),
   - dz. nr 28/20 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 28/11),
   - dz. nr 54/3 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 54/2),
   - dz. nr 56/1 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 56),
   - dz. nr 53/3 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 53/1),
   - dz. nr 42/1 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 42),
   - dz. nr 1/3 obręb Włocławek KM 116/2 (powstała z działki nr 1/1),
   - dz. nr 4/5 obręb Włocławek KM 102 (powstała z działki nr 4/3),
   - dz. nr 3/1 obręb Włocławek KM 93 (powstała z działki nr 3),
   - dz. nr 6/7 obręb Włocławek KM 116/2 (powstała z działki nr 6/2),
   - dz. nr 3/1 obręb Włocławek KM 100 (powstała z działki nr 3),
   - dz. nr 16/5 obręb Włocławek KM 116/2 (powstała z działki nr 16/3),
   - dz. nr 1/35 i 1/34 obręb Włocławek KM 100 (powstałe z działki nr 1/14),
   - dz. nr 11/7 obręb Włocławek KM 116/2 (powstała z działki nr 11/1),
   - dz. nr 38/1 obręb Włocławek KM 93 (powstała z działki nr 38),

   2) istniejących działkach ewidencyjnych:
   - dz. nr 62/1, 97/4, 98, 63/5, 78/2, 79/4, 82/2, 83/2, 88/2, 89/2, 94/2 obręb Włocławek KM 90,
   - dz. nr 66/1, 22/3, 24/1, 24/2, 33, 34/1, 45/1, 44/3, 44/6, 45/2, 46, 47/1, 56/4, 57, 64 obręb Włocławek KM 112/2,
   - dz. nr 34/14 obręb Włocławek KM 91,
   - dz. nr 1/2, 4/2, 5/2, 8/2, 9/2, 12/2, 18/2, 19/2, 20/2, 23/2, 44/12, 44/14, 46/11, 24/7, 47/1, 24/8, 25/6, 26/4, 27/5, 47/12, 27/6, 27/12, 47/5, 47/3, 47/9, 47/8, obręb Włocławek KM 102,
   - dz. nr 9/2, 10/2 obręb Włocławek KM 93,
   - dz. nr 1/2, 22/2, 2/5, 2/6, 2/25, 2/24, 2/23, 3/10, 3/11, 4/12, 5/10, 7/2, 8/5, 8/2, 8/7, 9/2, 10/2, 11/2, 21/6, 15/2, 15/4, 16/2, 16/4, 22/2, 17/12, 17/3 obręb Włocławek KM 116/2,
  • Obszar, którego dokument dotyczy WOJEWÓDZTWO: KUJAWSKO – POMORSKIE, MIASTO NA PRAWACH POWIATU: WŁOCŁAWEK
  • Znak sprawy UA.AB.6740.961.2016 , D-41/2017
  • Dokument wytworzył Zbigniew Kazimierczyk – inspektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data dokumentu 21.02.2017
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek - z up. Jolanta Stańczak Dyrektor Wydziału Wydziału Urbanistyki i Architektury
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.02.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Miasta Włocławek plac Zielony Rynek 11/13 we Włocławku tel.: +48 54 414 40 00 e-mail: poczta@um.wloclawek.pl
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 596/wnio/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian