Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (127/dec/2016)

  • Nr karty/rok 127/dec/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (127/dec/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (127/dec/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew – sosny zwyczajne
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie teren nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Pszczela 33.
  • Znak sprawy S.6131.164.2016
  • Dokument wytworzył Maja Skibińska Wydz. Środowiska
  • Data dokumentu 08.04.2016
  • Dokument zatwierdził Dyrektor Wydziału Środowiska Monika Szudzikowska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-44-88
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.04.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian