Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (188/dec/2021)

  • Nr karty/rok 188/dec/2021
  • Rodzaj dokumentu decyzja (188/dec/2021)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (188/dec/2021)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa (gat. jarząb szwedzki) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hutniczej 3 (dz. nr 55/1 obręb Włocławek KM 31).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.510.2021
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 24.11.2021
  • Dokument zatwierdził Z up. Prezydenta Miasta Dyrektor Wydziału Środowiska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.11.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska 
Urząd Miasta Włocławek
ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19
tel. 54 414-41-62
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.11.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian