Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (37/dec/2021)

  • Nr karty/rok 37/dec/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (37/dec/2021)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (37/dec/2021)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” na usunięcie drzewa gat. jarząb pospolity z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Energetyków (dz. nr 79/1 obręb Włocławek KM 34).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.143.2021
  • Dokument wytworzył Podinspektor Wydziału Środowiska
  • Data dokumentu 30.04.2021
  • Dokument zatwierdził Dyrektor Wydziału Środowiska
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.04.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 18 tel. 54 414-41-62
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.04.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian