Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (60/dec/2021)

  • Nr karty/rok 60/dec/2021
  • Rodzaj dokumentu Decyzja (60/dec/2021)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (60/dec/2021)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 7 (dz. nr 88 obręb Włocławek KM 76.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko- pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.167.2021
  • Dokument wytworzył Wydział Środowiska
  • Data dokumentu 08.06.2021
  • Dokument zatwierdził Prezydent Miasta Włocławek
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.06.2021
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-62
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.06.2021
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian