Dnia 05 lutego br. o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.

Dnia 05 lutego br. o godz. 12:00 odbędzie się  posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta w sali nr 20 Urzędu Miasta, przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
  2. otwarcie obrad,
  3. stwierdzenie quorum,
  4. przyjęcie protokołu nr 9 z dnia 18 grudnia 2017 roku,
  5. zmiany do porządku obrad.
  6. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta za rok 2017”.
  7. Przyjęcie „Planu Pracy Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta na rok 2018”.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian