Dnia 16 kwietnia br. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Dnia 16 kwietnia br. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
 2. otwarcie obrad,
 3. stwierdzenie quorum,
 4. przyjęcie protokołu nr 2 z dnia 20 marca 2018 r.,
 5. zmiany do porządku obrad.
 6. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Włocławek za rok 2017.
 7. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
 8. Opinia do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej w mieście Włocławek za 2017 rok”.
 9. Informacja dotycząca zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Włocławek w 2017 roku.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian