Dnia 18 grudnia br. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Dnia 18 grudnia br. o godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu w siedzibie Urzędu Miasta we Włocławku ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

 Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:

a) otwarcie obrad,
b) stwierdzenie quorum,
c) przyjęcie protokołu nr 8 z dnia 20 listopada 2017 roku,
d) zmiany do porządku obrad.

2. Opinia do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we Włocławku.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian