Dnia 27 marca br. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Dnia 27 marca br. o godz. 08:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Włocławek w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13 sala nr 20.

Proponowany porządek obrad:

  1. Sprawy organizacyjne:
  • otwarcie posiedzenia
  • stwierdzenie quorum
  • przyjęcie protokołu 1/2018 z dnia 5 lutego 2018
  • zmiany porządku obrad
  1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu Dni Włocławka w 2018 roku.
  2. Informacja na temat stanu przygotowań do Jarmarku Świątecznego 2018 r.
  3. Sprawozdanie z realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek.
  4. Wolne wnioski i zapytania.
  5. Zakończenie obrad Komisji.

Informacje

Rejestr zmian