Dotacja na wymianę ogrzewania 2020

Zakończenie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń  na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek informuje, że z dniem 31 maja 2020 roku zakończony został nabór wniosków o udzielenie dotacji dla osób fizycznych na wymianę systemu ogrzewania 2020 . Zostały zakończone również prace weryfikacyjne złożonych wniosków. Kolejnym etapem będzie podpisanie umów z Wnioskodawcami.

 

Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania wniosków na dotację do wymiany pieca 2020

Gmina Miasto Włocławek  informuje, że w związku z niewyczerpaniem limitu środków finansowych w ramach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie do kosztów wymiany nieekologicznych źródeł ciepła (kotłów) na terenie miasta Włocławek, przedłuża  termin przyjmowania wniosków do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Szczegóły naboru wniosków znajdują się w poniższych załącznikach.

OGŁOSZENIE O NABORZE  WNIOSKÓW

Gmina Miasto Włocławek ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasto Włocławek

Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 6 kwietnia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. lub do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. Z uwagi na ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel (istnieje możliwość przyjęcia 50 wniosków) liczy się kolejność składanych wniosków.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) i pochodzi z budżetu Gminy Miasto Włocławek.

Dotacja obejmuje: zakup, montaż i uruchomienie nowego źródła ciepła.

WAŻNE! Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację).

Dofinansowaniu podlega wyłącznie całkowita wymiana źródła ciepła zasilanego paliwami stałymi (ogrzewanie węglowe) w budynkach mieszkalnych na:

 • Kotły na paliwa stałe (klasy 5, określone w normie PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa
  o mocy nominalnej do 500 kW –Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”; klasy energetycznej minimum A, w których nie istnieje możliwość zamontowania rusztu awaryjnego;
 • Kotły gazowe (klasa efektywności energetycznej minimum A);
 • Kotły olejowe (klasa efektywności energetycznej minimum A);
 • Kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym);
 • Podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku:

 • gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków (potwierdzone opinią konserwatora), pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
 • zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;
 • występowania kominka opalanego wyłącznie drewnem (bez możliwości opalania węglem), bez płaszcza wodnego, stanowiącego element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

Dotacja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania nieruchomością położoną na terenie miasta Włocławek (np. własność/współwłasność/użytkowanie wieczyste nieruchomości).

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z dotacji celowej jest posiadanie czynnego ogrzewania węglowego.

Dofinansowaniu nie podlegają zadania już wykonane ani związane z wymianą innych źródeł ciepła niż opalane węglem.

Dofinansowanie nie dotyczy:

 1. nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych;
 2. urządzeń grzewczych w budynkach niezamieszkałych, w których instalowane jest pierwsze źródło ogrzewania;
 3. zakupu przenośnych urządzeń grzewczych nie będących integralną częścią podstawowego źródła ogrzewania.

Ważna informacja dla osób, które są zainteresowani wymianą kotła węglowego na piec gazowy. Do wniosku należy dołączyć kserokopię umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej.

Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie dotacji celowej można pobrać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.wloclawek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Środowisko, informacje, wykaz danych pn. „Dotacja na wymianę ogrzewania 2020”

Wnioski należy składać w następujący sposób:

 1. w budynku Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, główny holl, poprzez wrzucenie wniosku bezpośrednio do urny,
 2. poprzez wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek Wydział Środowiska ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek,
 3. poprzez przesłanie wniosku na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>